045 521 1893

Corona Virus

Corona Virus 

Onzekere tijden voor iedereen, maar we willen toch proberen, zo lang het mogelijk én toegestaan is, voor je klaar staan zonder het virus verder te verspreiden.

We zijn dus nog steeds “normaal” geopend, maar wel volgens de adviezen van het RIVM.

Enkele van onze maatregelen tot in ieder geval 1 Juni 2020:

*Houden we meer afstand tijdens een gesprek.
*Geven we geen hand.
*Blijf je thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
*Hebben we bij het aanbieden van een reparatie graag eerst telefonisch of mail contact.
*Worden test -, nieuwe fietsen en ook die voor reparatie en/of onderhoud zijn gebracht zo goed mogelijk ontsmet.

Dat deze maatregelen minder “klantvriendelijk” zijn als dat je van ons gewend bent beseffen we ons maar al te goed, maar laten we ook als “gezonde” fietsers op elkaar letten en de verspreiding van dit virus zo veel mogelijk te vertragen.

Ook wij willen graag blijven fietsen maar doe dit dan niet in grote groepen, deel geen (sport)voeding en bidons, en laat dat duwtje voor je maat ook achterwege.

En maak tijd vrij om op een veilige manier aandacht te geven aan de mensen die een groter risico lopen (ouderen en diegene met een zwakkere gezondheid) dan jij als fitte sporter.

We moeten dit samen doen! 

Huub Arets Tweewielers

next
prev